פתח תפריט
 ט.הנ.א. מערכות (טכנולוגיה, הנדסה, אוטומציה)
ט.הנ.א מערכות >תכנון מפעלים > מפעלי סלטים, ירק ושימורים > קבוצת יבנה מפעל חמוצים >

קבוצת יבנה מפעל חמוצים

 
 
הפעל נגישות

בניית אתרים