פתח תפריט
 ט.הנ.א. מערכות (טכנולוגיה, הנדסה, אוטומציה)
ט.הנ.א מערכות >מערכות קירור ומידוף > מערכות קירור ומיזוג אוויר תעשייתי > טבעול - אסם נסטלה >

טבעול - אסם נסטלה

מערכת הקירור כוללת 3 מערכות נפרדות:

בוצעה הסבת מערכת מרכזית מ-R-22 ל- R-507.

 
 
הפעל נגישות

בניית אתרים